Lokacija

Coredus d.o.o.

Petra Svačića 41,
20000 Dubrovnik.

Mob: +385 (0) 99 793 420
Fix: +385 (0) 20 000 000
Fax: +385 (0) 20 418 604

e-mail: info@coredus.com