Coredus d.o.o.

Coredus d.o.o. je ovlašteni prodajni i servisni centar za:

• brodske motore Cummins
• brodske generatore Onan
• brodsku elektroniku marke Raymarine i Simradu

Nadležni sud: Trgovački sud u Splitu - stalna služba u Dubrovniku

OIB: 70947000067

Tvrtka: COREDUS d.o.o. za trgovinu i usluge

Sjedište/adresa
Dubrovnik (Grad Dubrovnik)
Petra Svačića 41

Temeljni kapital
20.000,00 kuna

Osnivači/članovi društva
Josip Bakara, OIB: 33695945874
Dubrovnik, Petra Svačića 41
- jedini član d.o.o.

Osobe ovlaštene za zastupanje
Josip Bakara, OIB: 33695945874
Dubrovnik, Petra Svačića 41
- član uprave
- direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno